PROJEKTI

ZAŽELI SUNCE

U našoj Udruzi kreće projekt „ZAŽELI SUNCE“– Program zapošljavanja žena u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

Ciljane skupine u ovom projektu su nezaposlene žene najviše završenim srednjoškolskim obrazovanje prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a. Dodatni naglasak je na teže zapošljivim skupinama žena u lokalnoj zajednici.

Ugovor o radu u punom radnom vremenu sklapa se na razdoblje od 12 mjeseci a na svom novom poslu pružat će potporu i podršku najmanje šest krajnjih korisnika, starijih osoba ili osoba s invalidtetom, kroz:
· pomoć u dostavi namirnica,
· pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
· pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
· briga o higijeni i pomoć pri oblačenju i svlačenju,
· pomoć u socijalnoj integraciji,
· pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),
· pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Ukupna vrijednost projekta sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda je 1 114 360.00 kn.

Partneri u ovom projektu su nam HZZ- Regionalni ured Split i CZSS Makarska.