EDUKACIJA ZA POSLODAVCE U SKLOPU PROJEKTA PRISTUPAČNA MAKARSKA

Nadamo se da će poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, osobe na dugotrajnom bolovanju, oboljele od kroničnih bolesti ili to planiraju u skoroj budućnosti zakonske pogodnosti i naknade koje se nude poslodavcima koje zapošljavaju osobe s invaliditetom biti dodatni poticaj da u svoje radne kolektive uključe osobe s invaliditetom.


O navedenim pogodnostima mogli su danas doznati više na Edukaciji organiziranoj u sklopu našeg projekta Pristupačna Makarska koju je proveo Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI Split.

Odgovori