Financijski izvještaj za 2015.

Prošla 2015. godina bila je još jedna financijski uspješna godina za Udrugu Sunce: ukupni prihodi udruge iznosili su rekordnih  1.648.297,00 kuna, što je porast od 20% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći udio u prihodima čine donacije iz državnog proračuna (u ukupnim prihodima sudjeluju sa  62%) – za projekte socijalnih i obrazovnih usluga koje pruža Udruga uplaćeno je 1.025.410,00 kn ili 44% više nego u 2014. godini. Donacije jedinica lokalne i regionalne samouprave porasle su za 10% i iznosile su 138.070,00 kn u čemu je najveći udio Grada Makarske. Donacije građana za 11% su manje nego prethodne godine,  a donacije trgovačkih društava čak 31% niže. Porasli su vlastiti prihodi i iznosili su 139.716,00 kn, koje čine članarine i prihodi od prodaje roba i usluga. Rashodovna strana iznosila je 1.553.556,00 kn u 2015. godini, u čemu rashodi za radnike čine 821.656,00 kn (prosječan broj radnika iznosio je 19), a materijalni troškovi su iznosili ukupno 657.210,00 kn. Udruga je u 2015. godini poslovala pozitivno s 94.741,00 kn viška prihoda.

Udruga Sunce je u 2015. godini angažirala u raznim aktivnostima 101 volontera, s ukupno 648 volonterskih sati.

Godišnji i financijski izvještaj za 2015. godinu podnijet će se članovima Udruge na redovnoj godišnjoj Skupštini u travnju 2016. godine.

Izviješće Sunce-2015

logo_u_boji_manji_hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori