Još jedna donacija Lukić projekta d.o.o.

Broj djece i osoba s teškoćama na području Makarskog primorja u stalnom je porastu na žalost a s time i potreba za većim prostorom naše Udruge u kojem bi se mogle kvalitetno obavljati terapije u sklopu projekata Sunčevi terapeuti (logopedske vježbe i fizioterapija) i Radna terapija.

Stoga nas je jako razveselila donacija arhitektonskog biroa Lukić projekt d.o.o. u vidu besplatnog arhitektonskog projekta adaptacije prostora za fizikalnu terapiju.
Zahvaljujući arhitektima Lukić projekta d.o.o. olakšana nam je adaptacija prostora. Vjerujemo da će u adaptiranom prostoru usluga fizioterapije biti još kvalitetnija na zadovoljstvo brojnih korisnike ove terapije u našoj Udruzi.

Odgovori