Novi osobni asistent u projektu osobne asistencije Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Osobni asistenti Udruge Sunce u projektu osobne asistencije financiranom od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dobili su prošlog tjedna novog kolegu.

Želimo mu dugu, uspješnu i kvalitetnu suradnju s njegovim korisnikom a nadamo se da će broj korisnika osobne asistencije i u ovom trogodišnjem projektu povećavati.

Odgovori