OBUKA I TESTIRANJE IZ ZAŠTITE NA RADU U SUNCU

S trenutno 22 zaposlenih Udruga Sunce je obvezna pružiti radnicima osposobljavanje za rad na siguran način i početno gašenje požara te je jučer održana prva obuka iz područja zaštite na radu u našoj udruzi.

Obuka i testiranje provedeni su sa svim osobnim asistentima zaposlenim u udruzi a održala ih je stručnjakinja iz područja zaštite na radu Željka Ravlić iz tvrtke ADV grupa d.o.o.

Navedena obuka i testiranje omogućena su zahvaljujući financijskoj podršci Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

#ZaštitaNaRaduUSuncu #NacionalnaZakladaZaRazvojCivilnogDruštva #NZZRCDIUdrugaSunceMakarska

Odgovori