POKRENULI SMO PROJEKT USMJEREN RAZVOJU PRISTUPAČNOG TURIZMA I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM U TURIZMU U NAŠOJ UDRUZI

Dio privremene liste odabranih projekata s imenom naše udruge i odobrenim iznosom.
Projektu „Pristupačna Makarska“ odobreno 111.430,70 kuna za razvoj pristupačnog turizma u Makarskoj.
U okviru Javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022. godini, koji je objavilo Ministarstvo turizma i sporta odobren je projekt „Pristupačna Makarska“, nositelja Udruge Sunce Makarska, ukupne vrijednosti 111.430,70 kuna. Projekt je prijavljen na programsko područje razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu te pridonosi osiguranju dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra u turizmu s ciljem razvoja održivog, pristupačnog turizma te unapređenju turističke ponude za osobe s invaliditetom, što je ujedno i osnovni cilj projekta. Projekt je za Udrugu Sunce pripremila Javna ustanova Makarska
razvojna agencija MARA.
Projektom se osigurava razvijanje svijesti osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju o mogućnostima razvoja karijere u turizmu, te razvijanje svijesti svih dionika – osoba s invaliditetom, građana, javnosti i turista o pristupačnom i odgovornom turizmu.
Naglasak je na činjenici da bi turistička putovanja trebala biti dostupna svima zato što je pravo na odmor i razonodu jedno od temeljnih ljudskih prava svake osobe, bez obzira na spol, dob, vrstu invaliditeta ili status.
Projektom se predviđa niz edukacija kako osoba s invaliditetom koji su potencijalni
zaposlenici, tako i poslodavaca koji će zaposliti osobe s invaliditetom. Projekt obuhvaća edukaciju osoba s invaliditetom u tvornici sladoleda PREMIS d.o.o. koji će u okviru svog programa osposobljavanja educirati osobe s invaliditetom za pripremu i ukrašavanje te prodavanje sladoleda. Projekt obuhvaća i hotelijere s područja Grada Makarske – koji za pomoćni kadar zapošljavaju osobe s invaliditetom i koje će Udruga SUNCE educirati za prihvat, zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Projektom se nabavljaju i kolica za neovisan ulazak osoba s invaliditetom u more. Ovom aktivnošću poboljšava se dostupnost plaže i omogućuje siguran ulazak u more osobama s invaliditetom. Radi se o visokokvalitetnoj opremi koja ne narušava floru i faunu plaža, nema potrebu za građevinskim radovima i mijenjanjem oblika plaže.
Projektom je predviđena i nabava dva električna bicikla za osobe s invaliditetom. Ove bicikle služit će za lakše kretanje po gradskoj plaži osoba s invaliditetom uključenih u projekt.
Također, bicikle će biti na raspolaganju i svim zainteresiranim osobama s invaliditetom turistima koji borave u destinaciji Makarska.
Projekti predviđa i dodatne aktivnosti kao što je Škola plivanja za osobe s invaliditetom, edukaciju radnih instruktora te studijski posjet Puli s ciljem prijenosa iskustva i dobre prakse.
Inovativan pristup projekta očituje se u međusektorskoj suradnji javnog (Srednja strukovna škola Makarska, Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA), civilnog (Udruga Sunce) i gospodarskog sektora (Premis d.o.o., hotelijeri).
Ovakav model suradnje po prvi puta se primjenjuje u domeni razvoja politike osoba s invaliditetom.

Odgovori