PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA UDRUGE SUNCE

Na redovnoj Skupštini Udruge Sunce jedna od točaka dnevnog reda je i rasprava o izmjenama i dopunama Statuta Udruge.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta može se pročitati na donjem linku, kao i Izjavu o statusu.

Konačne Izmjene i dopune STATUT 2021_,

Izjava o statusu

 

Odgovori