PRIJEDLOG ZA SKUPŠTINU PRAVILNIKA O RADU UDRUGE SUNCE

Upravni odbor Udruge Sunce na sastanku 12. lipnja 2020. prihvatio je prijedlog Pravilnika o radu Udruge.

PRAVILNIK O RADU – Udruga Sunce – Prijedlog za Skupštinu

Odgovori