PRIRUČNIK “COVID-19: PRUŽANJE PODRŠKE I BRIGA ZA DOBROBIT VOLONTERA”

Španjolski Crveni križ pripremio je ovaj priručnik s ciljem da kroz niz mjera i preporuka pruži podršku svojim volonterima u ekstremnim uvjetima koje nam je donijela pandemija koronavirusa.

Republiku Hrvatsku je zaobišao španjolski crni scenarij borbe s COVID-19 virusom ali iz ovog priručnika  i naši volonteri mogu puno toga naučiti, pripremiti se za buduće krizne situacije.

1_prirucnik_Pruzanje podrske i briga_volonteri

Odgovori