SAMO ZAHVALJUJUĆI MOTIVACIJI I PREDANOSTI SPORTSKIH TRENERA ODVIJAJU SE SPORTSKE AKTIVNOSTI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Koordinacijski sastanak održan sa sportskim trenerima uključenim u nastavak projekta SPORTski INpuls pokazao je da su sredstva odobrena nedovoljna.

Udruga Sunce će platiti trošak upisnine za svu djecu uključenu u sportske aktivnosti, ali treba što prije riješiti pitanje financiranja trenera jer samo zahvaljujući njihovoj predanosti treninzi plivanja i sportskog penjanja se već odvijaju a uskoro ponovno počinju i treninzi  košarke i biciklizma.

Sportske aktivnosti su važne za djecu s teškoćama i zajednički ćemo tražiti sredstava za sljedeću godinu za našu djecu.

Odgovori