Sjednica Skupštine Udruge osoba s invaliditetom Sunce

Dana 23. travnja 2013. godine (UTORAK) održat će se redovna sjednica Skupštine UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM SUNCE. Sjednica će se održati u prostorijama udruge SUNCE (M. Marulića 5) u Makarskoj s početkom u 17,00 sati.

Za rad sjednice predlaže se sljedeći

d n e v n i r e d:

1. Otvaranje sjednice Skupštine
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
3. Izbor radnog predsjedništva (3 člana)
4. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) zapisničar i 2 ovjerovitelja zapisnika
b) verifikacijska komisija (3 člana)
5. Izvješće verifikacijske komisije
6. Usvajanje dnevnog reda
7. Usvajanje Izvješća o radu udruge u 2012.
8. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o financijskom poslovanju
9. Plan rada Udruge:
• Strateški plan udruge za 2013.-2015. godinu
• Operativni plan za 2013. godinu
10. Idejni projekt Kuće Sunca, uvid i javna rasprava
11. Razno

Očekujemo Vas i veselimo se Vašem dolasku.

Napomena: Pozivamo sve članove udruge Sunce da, ukoliko to već nisu obavili, pri dolasku na sjednicu podmire članarinu za 2013. godinu u visini od 50,00 kuna!

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE UDRUGE
OSOBA S INVALIDITETOM SUNCE:

Matilda Rakić

U Makarskoj, 12.04.2013. godine

Odgovori