SUNČEVA EDUKACIJA O POGODNOSTIMA ZA POSLODAVCE KOD ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM U SKLOPU PROJEKTA “PRISTUPAČNA MAKARSKA”

U sklopu projekta Pristupačna Makarska održana je danas, 10.01.2023., u vijećnici Grada Makarske edukacija o pogodnostima za poslodavce kod zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Edukacija je bila uspješna i probudila interes potencijalnih poslodavaca.

Prezentacija  koju su pripremili djelatnici Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split na jednostavan je način prikazala put od zapošljavanja do ostvarenja poticaja.
Mnoge osobe s invaliditetom imaju kronične bolesti koje uzrokuju često odsustvo s posla stoga je važno naglasiti da se i one mogu uključiti u poticaje.

Na kraju smo predstavili primjere dobre prakse na makarskom primorju i pozvali poslodavce na nam se jave ukoliko žele uključiti OSI u svoju radnu ekipu.

 

Odgovori