U PROJEKTU “SUNCE ZA UDRUGE” ODRŽANA JE EDUKACIJA NA TEMU LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA”

Skupina ljudi sjedi za ovalnim stolom.
Vidi se roll -up s nazivom projekta i slika grada MakarskeU našem projektu „Sunce za udruge“ održan je niz predavanja  kao dio edukacije na temu “Lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva”.
Predavanja i praktične  radionice organizirane su u prostoru Makarske razvojne agencije MARA te u gradskoj vijećnici Grada Makarske.

 

Voditeljica edukacije biologinja Mila Lukić je upoznala s načelima održivog razvoja u lokalnoj zajednici zaposlenike Grada Makarske, razvojne agencije MARA, Udruge “Sunce”, Zajednice športskih udruga grada Makarske te Matice umirovljenika Makarska.

Uvod u temu polaznicima je dao Mladen Buvinić, koordinator u projektu, s temom načela upravljanja u organizacijama civilnog društva.

Teme edukacije su bile sljedeće:
Na slici se vide četiri žene, roll-up s imenom Makarske razvojne agencije i ploča s imenom predavanja.

1. Ciljevi održivog razvoja i njihova primjena u radu OCD-a 
2. Razvoj lokalne zajednice i društveni kapital (jačanje društvenog kapitala, primjeri dobre prakse projekata razvoja lokalne zajednice) 

3.Sektori u društvu i njihova uloga (mogućnosti suradnje s OCD-ovima, uz primjere dobre prakse)
4. Načela dobrog upravljanja u organizacijama civilnog društva (dokumenti, procedure i alati u upravljanju i poslovanju) 
 
 Sudionici su aktivno sudjelovali u radionicama i raspravi o suradnji između civilnog, javnog i privatnog sektora gdje bi održivo gospodarenje otpadom i cirkularna ekonomija bila jedna od temelja održivog razvoja. Mladen Buvinić iz JU MARA je ukazao na potrebu razvijanja volonterstva s kojim bi se potaklo socijalno uključivanje i inkluzija te ostvario model podrške međusektorskom suradnjom u lokalnoj zajednici.
 

Najviše pažnje na višednevnoj edukaciji privukla je praktična radionica ispitivanja osobnog eko otiska.
 Sudeći po rezultatima koji su mnoge iznenadili treba se još puno raditi na većoj održivosti u svim područjima života i rada.

Provjerite i sami: https://www.footprintcalculator.org/en/quiz/0/food/category

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori