ZA SLJEDEĆU ŠKOLSKU GODINU GRAD MAKARSKA VEĆ JE OSIGURAO 13 POMOĆNIKA U NASTAVI

Za 18 učenika s teškoćama u razvoju Osnovne škole Stjepana Ivičevića i Osnovne škole oca Petra Perice prije kraja ove školske godine Grad Makarska osigurao je 13 pomoćnika u nastavi.

https://makarska.hr/hr/s-osmjehom-u-skolu-u-novoj-skolskoj-godini-osigurano-13-pomocnika-u-nastavi-za-18-ucenika/5691

 

 

Odgovori