PREDSTAVLJAMO VAM SUNČEV PRIRUČNIK ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Uključivanje naših članova s invaliditetom na tržište rada jedan je od naših ciljeva stoga smo odlučili napraviti Priručnik za zapošljavanje osoba s invaliditetom i njegovim predstavljanjem obilježiti kraj projekta Pristupačna Makarska.

 

Priručnik za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Navedeni projekt pokrenut je s namjerom da se potakne zapošljavanje naših članova s invaliditetom u turizmu na području Makarske rivijere no  nadamo se da će i ovaj naš projekt i priručnik ohrabriti i druge poslodavce da prime osobe s invaliditetom u radne kolektive.

Odgovori