SUNČEVI TERAPEUTI PRELAZE NA LJETNI RASPORED RADA

Usluge fizio i logoterapije u sklopu projekta Sunčnova oprema za fizio 3evi terapeuti biti će dostupne korisnicima i preko ljeta po ljetnom rasporedu.

Fizioterapeuti će raditi cijelo ljeto. U 7. mjesecu neće biti logoterapija, ali kroz 7., 8. i 9. mjesec s nama će ponovno biti radna terapeutkinja Ana Vranješ i dostupne usluge radne terapije.

Ljetni raspored

Odgovori