UZ PODRŠKU NACIONALNE ZAKLADE ZA CIVILNOG DRUŠTVA PUNO TOGA SE MOŽE

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva omogućila je  novo radno mjesto u sistematizaciji poslova za Zaželi Sunce, zaštitu na radu za zaposlenike, pravnu potporu u radu Udruge i ostvarivanju prava naših članovima.

Odgovori