Nagrada grada Makarska

Udruga Sunce dobila je 1998. godine Nagradu Grada Makarska za svoj rad na poboljšanju uvjeta života djece s poteškoćama u razvoju.